KURSY AKTUALNIE URUCHAMIANE:

1. PRZEWOŹNIK DROGOWY WYKONUJĄCY  ZAROBKOWY PRZEWÓZ RZECZY/OSÓB- kurs na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH.
Data rozpoczęcia  kursu: sierpień 2019   Egzamin ITS

2. OBSŁUGA SUWNIC.  Data rozpoczęcia kursu: lipiec 2019

3. OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH.  Data rozpoczęcia kursu:  po zebraniu grupy.

4. OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH- samojezdne montowane na pojeździe- tzw. zwyżka. Data rozpoczęcia: po zebraniu grupy

5. KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM.   Data rozpoczęcia kursu:  czerwiec/lipiec 2019

6. BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.  Data rozpoczęcia: po zebraniu grupy

7. I POMOC PRZEDMEDYCZNA.  Data rozpoczęcia: po zebraniu grupy

8. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE II grupy  G-2. PALACZ C.O.  Data rozpoczęcia: po zebraniu grupy

9.KURS  PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.  Data rozpoczęcia kursu: po zebraniu grupy  

10. OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA/OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH.  Data rozpoczęcia: sierpień 2019

Kurs zakończony egzaminem  kwalifikacyjnym Transportowego Dozoru Technicznego

11. BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH.  Data rozpoczęcia kursu:  po zebraniu grupy

12. OBSŁUGA KAS FISKALNYCH.  Data rozpoczęcia: po zebraniu grupy.

13. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE I grupy  G-1.  Data rozpoczęcia kursu: czerwiec/lipiec 2019

14. OBSŁUGA KOMPUTERA.  Data rozpoczęcia kursu: po zebraniu grupy.

15. KONSERWATOR SUWNIC.  Data rozpoczęcia kursu: czerwiec/lipiec 2019

ZAPRASZAMY !!!