KURSY AKTUALNIE URUCHAMIANE:

1. PRZEWOŹNIK DROGOWY WYKONUJĄCY  ZAROBKOWY PRZEWÓZ RZECZY/OSÓB- kurs na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH.
Data rozpoczęcia  kursu: luty/marzec 2018.   Egzamin ITS

2. OBSŁUGA SUWNIC.  Data rozpoczęcia kursu: 26 lutego 2018.

3. OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH.  Data rozpoczęcia kursu:  po zebraniu grupy.

4. OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH- samojezdne montowane na pojeździe- tzw. zwyżka. Data rozpoczęcia: 26 lutego 2018.

5. KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM.   Data rozpoczęcia kursu:  marzec 2018.

6. BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.  Data trwania kursu: 6 –  7  marca 2018.

7. OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH GAZEM SKROPLONYM  LPG.  Data rozpoczęcia -po zebraniu grupy.

Kurs zakończony egzaminem  kwalifikacyjnym Transportowego Dozoru Technicznego.

8. I POMOC PRZEDMEDYCZNA.  Data rozpoczęcia: marzec 2018.

9. WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (kolonii).  Data rozpoczęcia:   -po zebraniu grupy.

10. KIEROWNIK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.  Data rozpoczęcia: marzec/kwiecień  2018.

11. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE II grupy  G-2. PALACZ C.O.  Data rozpoczęcia: marzec 2018 !!!

12.KURS  PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.  Data rozpoczęcia kursu: marzec 2018.  

13. PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI WSPOMAGANEJ KOMPUTEROWO.  Data rozpoczęcia: –  po zebraniu grupy.

14. OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA/OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH.  Data trwania kursu:   5 – 6 marca 2018 .

Kurs zakończony egzaminem  kwalifikacyjnym Transportowego Dozoru Technicznego – termin egzaminu – ok. 9 marca 2018.

15. BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH.  Data   rozpoczęcia kursu:  7 marca 2018.

16. OBSŁUGA KAS FISKALNYCH.  Data rozpoczęcia: po zebraniu grupy.

17. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE I grupy  G-1.  Data rozpoczęcia kursu: marzec 2018.

18. OBSŁUGA KOMPUTERA.  Data rozpoczęcia kursu: po zebraniu grupy.

19. KONSERWATOR SUWNIC.  Data rozpoczęcia kursu: po zebraniu grupy.

ZAPRASZAMY !!!