kursy@odzczechowice.pl

   
     690 541 552 / 32 210 31 13
Tap To Call

AKTUALNOŚCI   arrow

KURSY AKTUALNIE URUCHAMIANE:

1PRZEWOŹNIK DROGOWY WYKONUJĄCY  ZAROBKOWY PRZEWÓZ RZECZY/OSÓB- kurs na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH.
Data rozpoczęcia  kursu:  wrzesień 2017.   Egzamin ITS

2OBSŁUGA SUWNIC.  Data rozpoczęcia kursu: 5 września 2017.

3. OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH. Data rozpoczęcia kursu:  wrzesień 2017.

4. KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM.    Data rozpoczęcia kursu: 6 września 2017.

5. BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. Data rozpoczęcia kursu: wrzesień 2017.

6OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH GAZEM SKROPLONYM  LPG.   Data rozpoczęcia -trwa nabór do  grupy.

Kurs zakończony egzaminem  kwalifikacyjnym Transportowego Dozoru Technicznego.

7. I POMOC PRZEDMEDYCZNA.    Data rozpoczęcia: październik 2017.

8. WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (kolonii). Data rozpoczęcia:   -po zebraniu grupy.

9. KIEROWNIK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.   Data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2017.

10. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE II grupy  G-2. PALACZ C.O.   Data rozpoczęcia: 19 września 2017 !!!

11. INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.  Data rozpoczęcia kursu: 5 lipca 2017 !!!  

12. PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI WSPOMAGANEJ KOMPUTEROWO.     Data rozpoczęcia: –  po zebraniu grupy.

13. OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA/OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH.    Data rozpoczęcia: 21 sierpnia 2017.

Kurs zakończony egzaminem  kwalifikacyjnym Transportowego Dozoru Technicznego.

14. BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH.  Data   rozpoczęcia kursu:  wrzesień 2017.

15. OBSŁUGA KAS FISKALNYCH.     Data rozpoczęcia:  po zebraniu grupy

16. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE I grupy  G-1         Data rozpoczęcia kursu: wrzesień 2017.

17. OBSŁUGA KOMPUTERA.     Data rozpoczęcia kursu: wrzesień 2017.

18. KONSERWATOR SUWNIC .   Data rozpoczęcia kursu: 5 września 2017.

ZAPRASZAMY !!!