KURSY AKTUALNIE URUCHAMIANE:

1. PRZEWOŹNIK DROGOWY WYKONUJĄCY  ZAROBKOWY PRZEWÓZ RZECZY/OSÓB- kurs na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH.
Data rozpoczęcia  kursu:  koniec wrzesinia 2017.   Egzamin ITS

2. OBSŁUGA SUWNIC.  Data rozpoczęcia kursu: 26 września 2017.

3. OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH.  Data rozpoczęcia kursu:  listopad 2017.

4. KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM.   Data rozpoczęcia kursu: 18 września 2017.

5. BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.  Data rozpoczęcia kursu: listopad 2017.

6. OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH GAZEM SKROPLONYM  LPG.  Data rozpoczęcia -po zebraniu grupy.

Kurs zakończony egzaminem  kwalifikacyjnym Transportowego Dozoru Technicznego.

7. I POMOC PRZEDMEDYCZNA.  Data rozpoczęcia: październik 2017.

8. WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (kolonii).  Data rozpoczęcia:   -po zebraniu grupy.

9. KIEROWNIK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.  Data rozpoczęcia: październik/ listopad 2017.

10. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE II grupy  G-2. PALACZ C.O.  Data rozpoczęcia: listopad 2017 !!!

11. INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.  Data rozpoczęcia kursu: po zebraniu grupy.  

12. PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI WSPOMAGANEJ KOMPUTEROWO.  Data rozpoczęcia: –  po zebraniu grupy.

13. OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA/OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH.  Data rozpoczęcia: 26 paźdiernika 2017.

Kurs zakończony egzaminem  kwalifikacyjnym Transportowego Dozoru Technicznego.

14. BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH.  Data   rozpoczęcia kursu:  listopad 2017.

15. OBSŁUGA KAS FISKALNYCH.  Data rozpoczęcia: październik 2017.

16. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE I grupy  G-1.  Data rozpoczęcia kursu: listopad 2017.

17. OBSŁUGA KOMPUTERA.  Data rozpoczęcia kursu: październik 2017.

18. KONSERWATOR SUWNIC.  Data rozpoczęcia kursu: po zebraniu grupy.

ZAPRASZAMY !!!