KURSY AKTUALNIE URUCHAMIANE:

1. PRZEWOŹNIK DROGOWY WYKONUJĄCY  ZAROBKOWY PRZEWÓZ RZECZY/OSÓB- kurs na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH.
Data rozpoczęcia  kursu: grudzień 2018.   Egzamin ITS

2. OBSŁUGA SUWNIC.  Data rozpoczęcia kursu: listopad/grudzień: 2018.

3. OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH.  Data rozpoczęcia kursu:  po zebraniu grupy.

4. OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH- samojezdne montowane na pojeździe- tzw. zwyżka. Data rozpoczęcia: listopad/grudzień 2018.

5. KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM.   Data rozpoczęcia kursu:  20 listopada 2018.

6. BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.  Data rozpoczęcia: po zebraniu grupy

7. I POMOC PRZEDMEDYCZNA.  Data rozpoczęcia: grudzień 2018.

8. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE II grupy  G-2. PALACZ C.O.  Data rozpoczęcia: grudzień 2018 !!!

9.KURS  PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.  Data rozpoczęcia kursu: grudzień/styczeń 2019.  

10. OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA/OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH.  Data rozpoczęcia grudzień/styczeń 2019.

Kurs zakończony egzaminem  kwalifikacyjnym Transportowego Dozoru Technicznego

11. BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH.  Data rozpoczęcia kursu:  grudzień 2018.

12. OBSŁUGA KAS FISKALNYCH.  Data rozpoczęcia: po zebraniu grupy.

13. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE I grupy  G-1.  Data rozpoczęcia kursu: grudzień 2018.

14. OBSŁUGA KOMPUTERA.  Data rozpoczęcia kursu: po zebraniu grupy.

15. KONSERWATOR SUWNIC.  Data rozpoczęcia kursu: koniec listopada 2018.

ZAPRASZAMY !!!