OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Krystyna Szwajcowska w Czechowicach-Dziedzicach

to placówka edukacyjna powstała  w lipcu 2013 r po zlikwidowaniu przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach  Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Czechowicach-Dziedzicach,  kierowanego przez Krystynę Szwajcowską  (19-lat pracy).

OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Krystyna Szwajcowska w Czechowicach-Dziedzicach nie stanowi kontynuacji działania zlikwidowanego OŚRODKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w Czechowicach-Dziedzicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach!

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Krystyna Szwajcowska w Czechowicach-Dziedzicach posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych ( od 04 września 2013 ) oraz wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych ( od 16 września 2013).

       Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Krystyna Szwajcowska w Czechowicach-Dziedzicach organizuje kursy:

  • przyuczające do zawodu lub wykonywania określonej pracy,
  • kwalifikacyjne,
  • przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych
  • doskonalące,
  • oraz dostosowane do potrzeb i zainteresowań własnych naszych klientów.

       Nasza oferta edukacyjna obejmuje szkolenia skierowane do różnych grup odbiorców:

  • osób indywidualnych
  • firm i instytucji (w tym szkolenia zamknięte gdzie zakres tematyczny dostosowany jest do potrzeb naszych zleceniodawców)
  • Urzędów Pracy
  • Beneficjentów projektów europejskich.

       Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez sprawdzoną kadrę trenerów o wysokich kwalifikacjach i z wieloletnim doświadczeniem, gwarantującym solidne wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności zawodowe. Wykładowcy są specjalistami w swych dziedzinach, posiadają wysoką kulturę osobistą i takt pedagogiczny. Potrafią trafnie dobrać środki dydaktyczne oraz zainteresować i uaktywnić słuchaczy na zajęciach.

       Naszym słuchaczom zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe oraz podręczniki i skrypty.

       Absolwenci kursów otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu lub odpowiednie uprawnienia   (UDT, TDT, URE  lub  inne)   w zależności od rodzaju ukończonego kursu.

       Ośrodek Kształcenia Zawodowego Krystyna Szwajcowska w Czechowicach-Dziedzicach mieści się w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych zlokalizowanym w centrum miasta – 7 minut od dworca PKP i 10 minut od dworca PKS.