Przejdź do treści (wciśnij Enter)

Polityka prywatności

25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Aneta Wajdeczko–Wróbel, 43-502 Czechowice–Dziedzice, ul. Traugutta 11,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  1. ponieważ wyraziliście Państwo na to zgodę (formularz zgłoszenia uczestnika na kurs) (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego na nas ciążącego (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego m.in. na:
   • wystawianiu faktur za świadczone przez nas usługi,
   • weryfikacji realizacji szkolenia oraz audytów w przypadku korzystania przez Państwa ze szkoleń dofinansowanych przez Urzędy Pracy, OPS lub Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli m.in.:
   • dostarczenie Państwu niezbędnych materiałów, zaproszenia na szkolenie,
   • wystawienie certyfikatów, świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o odbyciu szkolenia,
   • badanie jakości szkolenia po jego zakończeniu poprzez ankietę szkoleniową na zakończenie szkolenia oraz 3 miesiące po jego realizacji,
   • umożliwienie realizacji egzaminów w tym egzaminów zewnętrznych prowadzonych w akredytowanych ośrodkach,
   • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
   • w celach analitycznych i statystycznych.
 3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.
 4. Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające nas w naszej działalności.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas jako na administratorze danych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, nie później niż 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie zawartej umowy lub prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Kontakt do administratora danych osobowych

E-mail: kursy@odzczechowice.pl

Adres pocztowy: 43-502 Czechowice–Dziedzice, ul. Traugutta 11