Przejdź do treści (wciśnij Enter)

Kurs obsługi przetaczarek kolejowych i przeciągarek

Opis kursu

Obsługa przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019r. Poz. 1008), przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach mogą obsługiwać osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji utb jakimi są przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach oraz z zakresem ich obowiązków i odpowiedzialności. Równocześnie celem kursu jest przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Ilość godzin: 24

Cena kursu: 500 zł

Cena egzaminu: 268,33 zł (TDT)

Wielkość grupy: ---

Zapraszamy na kursy osoby i firmy z miast: Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, Pszczyna i z okolic. Kursy na zamówienie odbywają się w siedzibie zleceniodawcy.

Zadzwoń po szczegóły

32-210-31-13

Napisz po szczegóły

kursy@odzczechowice.pl